Ambalaža

za restorane

Sve  kutije za hranu su presvučene PP folijom koja doprinosi boljem termičkom očuvanju proizvoda. Svi materijali koji se koriste pri izradi ovih kutija poseduju ateste o zdravstvenoj ispravnosti.